BESTYRELSEN


Ungdomshusets bestyrelse kan have fem til syv medlemmer, som er valgt af:

Børnesagens Fællesråd (to medlemmer). 
Borgerrepræsentationen for Københavns Kommune (3 medlemmer).

Bestyrelsen kan udvide med endnu 2 medlemmer.

Bestyrelsen består af:
Erik Verner Nielsen(Formand) - Børnesagens Fællesråd
Lone Laursen - Borgerrepræsentationen

Lise Cross ( Næstformand) - Børnesagens Fællesråd
Ulla Britt Sabroe - Borgerrepræsentationen
Mette Laurberg - Borgerrepræsentationen
Arne Bertram - Valgt af bestyrelsen