BESTYRELSEN


Ungdomshusets bestyrelse kan have fem til syv medlemmer, som er valgt af:

Børnesagens Fællesråd (to medlemmer). 
Borgerrepræsentationen for Københavns Kommune (3 medlemmer).

Bestyrelsen kan udvide med endnu 2 medlemmer.

Bestyrelsen består af:
Lise Cross(Formand) - Børnesagens Fællesråd
Bjørn Vibholm(Næstformand) Valgt af bestyrelsen
Lone Laursen - Borgerrepræsentationen
Ulla Britt Sabroe - Borgerrepræsentationen
Knud Holt Nielsen - Borgerrepræsentationen
Arne Bertram - Børnesagens Fællesråd
Susanne Knutzen - Valgt af bestyrelsen