OM UNGDOMSHUSET

Thomas P. Hejle blev født den 20. januar 1891 i Sønder Saltum, men havde hjemme i Vester Hjermitslev i Vendsyssel, hvor hans far var købmand. Han gik i den stedlige skole og senere i Bælum Høj- og Realskole, hvorfra han fik præliminæreksamen i 1907, hvilken dannede et naturligt grundlag for en videre uddannelse i Aalborg Latinskole. Han blev student i 1911.

Thomas P. Hejle var dybt rodfæstet i sin hjemegn og tog arv af den mangfoldige menneskeverden, han voksede op i. Efter at have været elev på Roskilde Højskole, lærer ved et fritidshjem for fattige børn og lærer på Kerteminde Højskole, kom han på Skårup Seminarium og tog skolelærereksamen i 1918. I sin studietid tjente han til livets opretholdelse som oplæser og foredragsholder. Thomas P. Hejle kom til København og blev lærer ved Østersøgades Gymnasium i 1919.

Han drømte om at blive skuespiller, og det lykkedes ham at virke én sæson på Dagmarteatret. På trods af denne korte karriere som skuespiller tog hans mange ideer om teater for børn og unge deres begyndelse her. Forbindelsen mellem skole og teater skabte Thomas P. Hejle, da han i 1924 oprettede Dansk Skolescene som den første institution af sin art i verden. Skolescenetanken bredte sig dog hurtigt til andre lande, og i Danmark udviklede Thomas P. Hejle sine ideer og planer til et enestående samarbejde mellem teatre og skoler over hele landet, til stor glæde for børn og unge.

I 1926 blev Hejle gift med Gerd Levy, som foruden en fremragende hustru tillige blev en fortræffelig arbejdsfælle for ham, idet hun fuldt ud delte hans interesse for børn og unge.

Skolescenen voksede og udviklede sig med bl.a. Skolernes teatergarderobe, Skolescenens Bio samt drift af Amager Bio. I 1935 startede Hejle Dansk Kulturfilm som en institution, der skulle fremme fremstilling og anskaffelse af oplysnings- og skolefilm. I 1948 startede han Dansk Skolescenes Ungdomshus på Nørre Vold, som han selv ledede og udviklede til sin død den 23. oktober 1952.