HVIS KLUBBER…


Hvis klubber ikke fandtes

Tanker i anledning af et jubilæum

Min første personlige erindring om Thomas P. Hejles Ungdomshus går næsten 50 år tilbage! Det var i de dage, hvor jeg som medlem af “Skolebio” så film i den store sal øverst oppe. Jeg husker tydeligt filmatiseringen af Steinbecks “Mus og mænd” – det var noget, som gjorde indtryk i de dage. Og så husker jeg naturligvis “manden med den sorte bog” oppe på scenen, inden der blev blændet op for filmens forunderlige verden. Hvad han i grunden gjorde deroppe med en sort bog, er faktisk aldrig gået op for mig!

Men tiden gik og jeg blev konsulent i Ungdomsringen, klubbernes landsorganisation. Jeg husker Thomas P. Hejles Ungdomshus fra midten af 70’erne som den store klub i centrum, altid på forkant med udviklingen på børne- og ungdomsområdet. Og altid villig til samarbejde omkring store arrangementer på amts- og landsplan. Ungdomsringens Teaterfestival blev således afviklet i Ungdomshuset 1977 og 1978 med stor tilslutning. Det var igen den øverste sal, der måtte holde for. Jeg kan endnu huske, hvorledes sætstykker og andet udstyr til klubbernes teaterforestillinger måtte placeres i spille-rækkefølge op ad bagtrappen. Og at propperne ustandselig sprang, da husets el-system slet ikke var dimensioneret til de ambitiøse lyssætninger i klubbernes teaterstykker! Jeg husker også et enormt hiphop-stævne, arrangeret af Ungdomsringens københavnske amtsbestyrelser, hvor de unge stod i kø langt ud på gaden for at være med. Ungdomsringen har også, gennem tiden, afviklet kurser, generalforsamlinger, fester mv. i Thomas P. Hejle – altid i positivt samarbejde med husets engagerede medarbejdere. Åbenhed over for børns og unges aktuelle virkelighed, ønsker og behov og åbenhed over for samarbejde eksternt har igennem alle årene været et særkende for Thomas P. Hejles Ungdomshus. Ungdomshuset blev således igennem en del år hjemsted for den københavnske hiphop-kultur. Dét bar væggene tydelig spor af gennem mer eller mindre kunstneriske graffittimalerier! Og hvem kunne finde på noget så skørt og genialt som at bygge en skateboard-rampe på 3. sal? I dag er Ungdomshuset – naturligvis – et af de steder, som er gået aktivt ind i computeralderen, med direkte adgang til internettet. Hvis klubber ikke fandtes – så måtte man opfinde dem!” … har én eller anden udtalt engang. Klubber er et fritidstilbud til alle børn og unge, men med særlig adresse til dem, som ikke deltager i andre fritidstilbud. Klubber er, på grund af deres åbne form, i stand til at tiltrække og fastholde mange af de ellers “foreningsløse” børn og unge i gode og udviklende fritidsinteresser. Det gør klubberne bl.a. ved hele tiden at være på forkant med, hvad der rører sig blandt børn og unge. Som Thomas P. Hejles Ungdomshus har gjort det gennem årene. Men klubber er meget mere end blot et hus, hvor man kan deltage i en række aktiviteter. Klubber er også et “udviklingsrum”, hvor børn og unge – støttet af voksne klubmedarbejdere – kan afprøve og udvikle sig fysisk, musisk, intellektuelt, demokratisk og socialt. Det er blevet vanskeligere for en ung i dag at orientere sig i samfundet. Der skal træffes valg, som er afgørende for udviklingen af egen identitet og fremtidig voksentilværelse. Mange børn og unge har god støtte i denne proces i deres nære netværk – navnlig i deres forældre. Medens andre, af den ene eller anden grund, ikke har denne primære støtte hjemmefra og derfor har brug for en anden fornuftig voksen “at spille bold med”. Hér er en væsentlig udfordring for klubberne – at bidrage til, “at alle børn og unge har mindst én voksen, de har tillid til”, som Børnerådet udtrykker det.

50 år er ingen alder! Jeg ønsker Thomas P. Hejles Ungdomshus tillykke med det halve århundrede. På vegne af Ungdomsringen siger jeg tak for godt og positivt samarbejde gennem årene. Og endelig et ønske om, at Ungdomshuset ufortrødent vil fortsætte sit arbejde ind i det 21. århundrede med samme gode fornemmelse af børns og unges behov som i de første 50 år.

Pallewraa
PALLE WRAAE.
Generalsekretær i Landsforeningen Ungdomsringen,
sammenslutningen af fritids- og ungdomsklubber i Danmark.