TIL SLUT


Vi håber, at vi med dette jubilæumsskrift har bidraget til at belyse Ungdomshusets første 50 år. Det er altid svært, når et sådant materiale skal indsamles og redigeres – hvad skal med og hvad skal udelades. Vi har forsøgt at give dette skrift et så bredt og varieret indhold som muligt og skal i den forbindelse sige tak til både skribenter og andre, som har bidraget til dette skrifts tilblivelse.

Jubilæumsskriftredaktionen, december 1997 Asger Friis, Bjørn Vibholm og Karsten Wahl THOMAS P. HEJLES UNGDOMSHUS 1948-1998 Redaktion: Asger Friis Bjørn Vibholm Karsten Wahl

Omslag: Udsnit af silkemaleri af Lisa Maria Frendved Christensen, barn i Klubben

Illustrationer: Claes Movin

Bygningstegninger: Jørgen Amdi

Layout og sats: Fenger Grafik

Repro og tryk: InScan

Oplag: 1500

I FORBINDELSE MED JUBILÆET SIGER VI TAK TIL FØLGENDE SPONSORER: Daginstitutionerne Lands-Organisation Den Danske Bank Simon Spies Fonden Tuborgfonden Unibank